Præsentation

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uddannelse: pædagog, specialpædagog og udviklingskonsulent
 
Erhvervserfaring: pædagog, børnehave- og fritidshjemsleder, koordinator for 'Børn og Unge', pædagogiske konsulent i Aarhus Kommune
 
Freelancevirksomhed: Tilknyttet Daginstitutionernes LandsOrganisation og Dansk Pædagogisk Forum, uddannelses-, kursusleder og underviser ved COK og egen omfattende freelancevirksomhed
 
Repræsentation: Medlem af 'Rådet for børns læring' nedsat af Undervisningsministeriet. Rådet følger, vurderer og rådgiver undervisningsministeren og ministeren for børn m.v. om det faglige niveau, den pædagogiske udvikling, børnenes udbytte af undervisningen i skolen og af det pædagogiske arbejde i dagtilbud. Er udpeget af og repræsenterer Daginstitutionernes LandsOrganisation (DLO)
 

Vil du vide mere så klik videre....
 
 

HØNGE

En lille pædagogisk konsulent- og undervisningsvirksomhed med stor effekt med særligt fokus på:
  • indskoling: SFO og de første år i skolen
  • dokumentation, evaluering og mål- og indholdsbeskrivelse
  • børneperspektiver, børn som informanter og børneinterviews
  • arbejdet i dagtilbudsbestyrelsen
  • forældre-, personalemøder og kurser, fx børns venskaber, det gode børneliv, børns leg, læring og læsning, overgange til fx skolen, personale- og forældresamarbejde
 
Vil du vide mere så klik videre...
 
Send en mail til mig hvori du beskriver formål, emne(r), deltagere og mulige tidspunkter. Så svarer jeg hurtigt tilbage med et forslag om dato, program og økonomi

Seneste opgaver

Kursusaften for dagtilbudsbestyrelser
 
 Kursusaften for personalet i en børnehave. Emne: 'At skabe samvær og dialog med børn'.
 
Tre-dagskursus for ledere og pædagoger. Emne: 'Børnene fortjener det bedste'.
 
Tre-dagskursus for skoleledere og SFO-ledere. Emne: 'SFO-ledelse i forandring'.
 
Konferenceledelse af pladsanvisernes årsmøde
 
Oplæg og dialog for og med SFO-ledere om SFO'en i forandring i lyset af skolereformen
 
Oplæg på konference på Christiansborg om skolereformens betydning for pædagoger og det pædagogiske arbejde i SFO, fritidshjem og klubber

En SFO arbejder fem formiddage med at gøre sig klar til at indgå i et kvalificeret samarbejde med den øvrige skole om at implementere den nye skolereform
 
 
Vil du vide mere så klik videre
Erik Hønge | Sonnesgade 14, st. lejl 1, 8000 Aarhus C - Danmark | Tlf.: 3033 4101 | hoenge@stofanet.dk